Dando a coñecer o noso mar

Presentación da web do proxecto Pindo Mariño

A Confraría de Pescadores do Pindo recolle nos seus Estatutos como funcións propias da confraría a promoción do recoñecemento social da profesión de pescador mediante a divulgación da cultura mariñeira, a difusión da actividade pesqueira en toda a súa extensión e o fomento das actividades turísticas, culturais e de lecer vinculadas á pesca e ao mar, dirixidas tanto á propia comunidade pescadora como á sociedade en xeral.

Neste contexto, a Confraría de Pescadores do Pindo pretende poñer en marcha un proxecto novedoso que contribúa a dar a coñecer a cultura mariñeira, a través do programa de actividades PINDO MARIÑO: Recuperación da tradición e cultura mariñeira.

Para reforzar o propósito de divulgación das actividades que se leven a cabo dentro deste proxecto, poñemos en marcha esta web na que se poderá consultar todo tipo de información sobre a función do proxecto PINDO MARIÑO, asi como outro tipo de datos e material variado.

Benvid@s!

Xunta de Galicia - Conselleria do Mar

Confraría de Pescadores de O Pindo
O Pindo (Carnota) · A Coruña
© 2010 Pindo Mariño · info@pindomarino.org